Kalender

Dette vil vise når jeg ikke er tilgjengelig for oppdrag.
For å få best oversikt på telefon, legg telefonen på siden. Da vil du kunne se hele kalenderen.